Logo Search packages:      
Sourcecode: linux version File versions  Download package

sfp-util.h

/* $Id: sfp-util.h,v 1.5 2001/06/10 06:48:46 davem Exp $
 * arch/sparc64/math-emu/sfp-util.h
 *
 * Copyright (C) 1999 Jakub Jelinek (jj@ultra.linux.cz)
 * Copyright (C) 1999 David S. Miller (davem@redhat.com)
 *
 */

#include <linux/kernel.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/types.h>
#include <asm/byteorder.h>

#define add_ssaaaa(sh, sl, ah, al, bh, bl)   \
 __asm__ ("addcc %4,%5,%1\n\t"         \
     "add %2,%3,%0\n\t"        \
     "bcs,a,pn %%xcc, 1f\n\t"     \
     "add %0, 1, %0\n"        \
     "1:"               \
     : "=r" ((UDItype)(sh)),     \
      "=&r" ((UDItype)(sl))     \
     : "r" ((UDItype)(ah)),      \
      "r" ((UDItype)(bh)),      \
      "r" ((UDItype)(al)),      \
      "r" ((UDItype)(bl))      \
     : "cc")
     
#define sub_ddmmss(sh, sl, ah, al, bh, bl)   \
 __asm__ ("subcc %4,%5,%1\n\t"         \
     "sub %2,%3,%0\n\t"        \
     "bcs,a,pn %%xcc, 1f\n\t"     \
     "sub %0, 1, %0\n"        \
     "1:"               \
     : "=r" ((UDItype)(sh)),     \
      "=&r" ((UDItype)(sl))     \
     : "r" ((UDItype)(ah)),      \
      "r" ((UDItype)(bh)),      \
      "r" ((UDItype)(al)),      \
      "r" ((UDItype)(bl))      \
     : "cc")

#define umul_ppmm(wh, wl, u, v)            \
 do {                     \
    UDItype tmp1, tmp2, tmp3, tmp4;     \
    __asm__ __volatile__ (         \
        "srl %7,0,%3\n\t"        \
        "mulx %3,%6,%1\n\t"       \
        "srlx %6,32,%2\n\t"       \
        "mulx %2,%3,%4\n\t"       \
        "sllx %4,32,%5\n\t"       \
        "srl %6,0,%3\n\t"        \
        "sub %1,%5,%5\n\t"        \
        "srlx %5,32,%5\n\t"       \
        "addcc %4,%5,%4\n\t"       \
        "srlx %7,32,%5\n\t"       \
        "mulx %3,%5,%3\n\t"       \
        "mulx %2,%5,%5\n\t"       \
        "sethi %%hi(0x80000000),%2\n\t" \
        "addcc %4,%3,%4\n\t"       \
        "srlx %4,32,%4\n\t"       \
        "add %2,%2,%2\n\t"        \
        "movcc %%xcc,%%g0,%2\n\t"    \
        "addcc %5,%4,%5\n\t"       \
        "sllx %3,32,%3\n\t"       \
        "add %1,%3,%1\n\t"        \
        "add %5,%2,%0"       \
     : "=r" ((UDItype)(wh)),        \
      "=&r" ((UDItype)(wl)),        \
      "=&r" (tmp1), "=&r" (tmp2), "=&r" (tmp3), "=&r" (tmp4) \
     : "r" ((UDItype)(u)),         \
      "r" ((UDItype)(v))          \
     : "cc");             \
 } while (0)
 
#define udiv_qrnnd(q, r, n1, n0, d)          \
 do {                         \
  UWtype __d1, __d0, __q1, __q0, __r1, __r0, __m;   \
  __d1 = (d >> 32);                  \
  __d0 = (USItype)d;                 \
                            \
  __r1 = (n1) % __d1;                 \
  __q1 = (n1) / __d1;                 \
  __m = (UWtype) __q1 * __d0;             \
  __r1 = (__r1 << 32) | (n0 >> 32);          \
  if (__r1 < __m)                   \
   {                         \
    __q1--, __r1 += (d);              \
    if (__r1 >= (d)) /* i.e. we didn't get carry when adding to __r1 */ \
     if (__r1 < __m)                \
      __q1--, __r1 += (d);            \
   }                         \
  __r1 -= __m;                    \
                            \
  __r0 = __r1 % __d1;                 \
  __q0 = __r1 / __d1;                 \
  __m = (UWtype) __q0 * __d0;             \
  __r0 = (__r0 << 32) | ((USItype)n0);        \
  if (__r0 < __m)                   \
   {                         \
    __q0--, __r0 += (d);              \
    if (__r0 >= (d))                \
     if (__r0 < __m)                \
      __q0--, __r0 += (d);            \
   }                         \
  __r0 -= __m;                    \
                            \
  (q) = (UWtype) (__q1 << 32) | __q0;        \
  (r) = __r0;                     \
 } while (0)

#define UDIV_NEEDS_NORMALIZATION 1 

#define abort() \
   return 0

#ifdef __BIG_ENDIAN
#define __BYTE_ORDER __BIG_ENDIAN
#else
#define __BYTE_ORDER __LITTLE_ENDIAN
#endif

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index