Logo Search packages:      
Sourcecode: linux version File versions

reg.h

#ifndef __reg_h__
#define __reg_h__

/*
 * Exception frame offsets.
 */
#define EF_V0      0
#define EF_T0      1
#define EF_T1      2
#define EF_T2      3
#define EF_T3      4
#define EF_T4      5
#define EF_T5      6
#define EF_T6      7
#define EF_T7      8
#define EF_S0      9
#define EF_S1      10
#define EF_S2      11
#define EF_S3      12
#define EF_S4      13
#define EF_S5      14
#define EF_S6      15
#define EF_A3      16
#define EF_A4      17
#define EF_A5      18
#define EF_T8      19
#define EF_T9      20
#define EF_T10     21
#define EF_T11     22
#define EF_RA      23
#define EF_T12     24
#define EF_AT      25
#define EF_SP      26
#define EF_PS      27
#define EF_PC      28
#define EF_GP      29
#define EF_A0      30
#define EF_A1      31
#define EF_A2      32

#define EF_SIZE     (33*8)
#define HWEF_SIZE (6*8)    /* size of PAL frame (PS-A2) */

#define EF_SSIZE (EF_SIZE - HWEF_SIZE)

/*
 * Map register number into core file offset.
 */
#define CORE_REG(reg, ubase) \
   (((unsigned long *)((unsigned long)(ubase)))[reg])

#endif /* __reg_h__ */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index